Pages

3 April 2014

FTV: Wanita Pelanggar Masa Iddah - Sinopsis, Pemain & Video KlipPEMAIN:

Della Puspita - Hikmal Abrar - Indra Widyawati - Jane Watkin

SINOPSIS:

Dalam Islam, sudah diketahui apabila seorang wanita yang mengalami masa idah (iddah) dilarang menikah dengan pria lain agar memastikan garis keturunan antara anak dan ayah. Khusus untuk wanita yang ditalak, maka Allah SWT berfirman, "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' " (al-Baqarah/2: 228). Dengan begitu wanita yang ditalak harus menunggu masa tiga kali quru (haid), sekitar 4 bulan sebelum menikah dengan pria lain.

Sayangnya, sosok wanita yang bernama Lena justru melakukan pelanggaran masa idah. Lena memang tidak menghargai suaminya, Ardi lantaran hanya bekerja sebagai pegawai biasa. Padahal Lena dan ibunya begitu ingin menikmati kehidupan mewah. Kekesalan Lena memuncak sehingga tidak segan-segan berselingkuh dengan pria lain sehingga Ardi marah besar dan menalak satu kali Lena dengan harapan istrinya mau berubah. Sayangnya harapannya sia-sia karena Lena justru tidak peduli. Bahkan Lena tanpa sepengetahuan Ardi malah menikah siri dengan pria lain yang kaya padahal ia masih dalam masa idah.

Apa yang akan dilakukan Ardi ketika akhirnya tahu ulah Lena itu? Bagaimana akhir kisah Lena itu? Jangan lewatkan FTV bertajuk Wanita Pelanggar Masa Idah di layar Indosiar. Selamat menyaksikan.(MegaKreasi/indosiar.com/.Fch)


VIDEO KLIP FTV: Wanita Pelanggar Masa Iddah

FTV: Wanita Pelanggar Masa Iddah Part 1

FTV: Wanita Pelanggar Masa Iddah Part 2

FTV: Wanita Pelanggar Masa Iddah Part 3

FTV: Wanita Pelanggar Masa Iddah Part 4

FTV: Wanita Pelanggar Masa Iddah Part 5

FTV: Wanita Pelanggar Masa Iddah Part 6

FTV: Wanita Pelanggar Masa Iddah Part 7

FTV: Wanita Pelanggar Masa Iddah Part 8

FTV: Wanita Pelanggar Masa Iddah Part 9


Courtesy of Indosiar & MrSakti7799's channel

No comments :

Post a Comment