Pages

20 May 2014

FTV: Dia Bilang Cinta - Pemain & Video KlipPEMAIN: 

Andrea Dian - Doni Alamsyah - Alblen Fillindo - Reynavenzka - A. Rani Someng - I. BKI Mahabratha - Putu Raditya Pandet - Sofyan Nursalim - Nyoman Indra P

VIDEO KLIP FTV: Dia Bilang Cinta

FTV: Dia Bilang Cinta Part 1

FTV: Dia Bilang Cinta Part 2

FTV: Dia Bilang Cinta Part 3

FTV: Dia Bilang Cinta Part 4

FTV: Dia Bilang Cinta Part 5

FTV: Dia Bilang Cinta Part 6

FTV: Dia Bilang Cinta Part 7

FTV: Dia Bilang Cinta Part 8

FTV: Dia Bilang Cinta Part 9

Courtesy of SCTV & MrSakti7799's channel

No comments :

Post a Comment